RUUHKASUOMESTA VÄLJEMMILLE VESILLE

Graafisen suunnittelun toimisto Luonnos muutti vuonna 2004 Muhoksen Kylmälänkylään.
Asiakkaina on yrityksiä niin etelästä kuin pohjoisestakin.

 Arjalla on työkokemusta mm. valtion liikelaitoksen Metsähallituksen konserniviestinnästä. Metsähallitus on nykyisin yksi hänen asiakkaistaan.
Vuonna 2006 Graafisen suunnittelun toimisto Luonnos uudisti Metsähallituksen visuaalisen yritysilmeen.

 Pienistä oivalluksista kasvaa suuria ja kauniita.

Luonnos kukkii ympäri vuoden kukoistusta luoden!